This is an example of a HTML caption with a link.
Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728 Faks.(8-37)320837
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Bendrojo priėmimo rezultatai
LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų 41 015
 Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2013 m. 22 512
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų 36 1056
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų 158 463
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų 101 722
Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
humanitariniai mokslai  2 130
menai  1 099
socialiniai mokslai  10 493
fiziniai mokslai  1 769
biomedicinos mokslai  4 690
technologijos mokslai  3 415
Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
humanitariniai mokslai  142
menai  619
socialiniai mokslai  5 807
fiziniai mokslai  244
biomedicinos mokslai  2 947
technologijos mokslai  3 829
Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų 4540

Informacija apie stojančiuosius
Informacija apie 2013 m. stojančiuosius
Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 37256
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 37184
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 28886
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 24422
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 12762
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 8298
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 6759
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1863
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 1189
2010 - 2013 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 31937
Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2013 m. skaičius
Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso  27279
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf vietas  14586
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas  12273
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf/st vietas  512
Priimta į universitetines studijų programas iš viso  15675
Priimta į universitetines studijų programas, į vf vietas  7688
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas  7884
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf/st vietas  138
Priimta į kolegines studijų programas iš viso  11671
Priimta į kolegines studijų programas, į vf vietas  6898
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas  4417
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf/st vietas  374
Priimta 2013 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas  18461
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas  8817


Minimalūs konkursiniai balai
2013 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas vietas
Eil. Nr. Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I - me etape II - me etape
vf vnf/st vf vnf/st vf vnf/st
1 Humanitariniai mokslai  17,46 17,62 16,98 17,02 16,86 17,34
2 Muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba  18,5 - 18,44 - - -
3 Teatras, kinas ir šokis  18,5 - - - - -
4 Dizainas ir architektūra  18,7 - 18,59 - - -
5 Dailė, fotografija, medijos  18,88 - 18,78 - 16,18 -
6 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo, socialinio darbo, visuomenės saugumo  18 18 17,56 17,68 17,48 19,38
7 Verslas ir vadyba  17,7 19,34 17,44 17,61 17,43 19,82
8 Teisė  18,47 19,48 18,02 18,2 18,02 -
9 Švietimas ir ugdymas  15,98 17,88 15,12 16,75 15,66 -
10 Visuomenės saugumas ir socialinis darbas 17,29 17,56 16,74 16,79 16,16 -
11 Fiziniai mokslai  15,98 16,14 15,34 16,26 15,08 19,27
12 Biologija, botanika, genetika, biofizika, biochemija 19,08 - 18,75 - 18,46 -
13 Žemės ūkis, miškininkystė, maisto studijos 16,86 - 16,16 - 16,7 -
14 Ikiklinikinė veterinarinė medicina, veterinarinė medicina, žemės ūkis ir veterinarija 18,78 - 18,1 - 17,88 -
15 Medicina ir sveikata be mitybos, slaugos, visuomenės sveikatos 19,65 - 19,58 - 19,62 -
16 Visuomenės sveikata, mityba, slauga 18,86 - 18,2 - 17,94 -
17 Sporto ir gyvybės mokslai 17,08 - 16,42 - 16,34 -
18 Inžinerija ir maisto technologijos 14,99 - 14,54 - 15,84 -
19 Technologijos mokslai  14,56   14,21 - 14,96 -

2013 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į kolegijų studijų programų valstybės finansuojamas vietas
Eil. Nr. Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I - me etape II - me etape
vf vnf/st vf vnf/st vf vnf/st
1 Humanitariniai mokslai  15,62 16,95 14,34 16,88 15,24 -
2 Muzika, teatras ir kinas, šokis  17,04 - 14,12 - - -
3 Dailė, dizainas, fotografija, medijos  18,48 19,86 18,21 19,72 18,02 -
4 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo ir ugdymo 13,49 16,46 12,37 15,98 13,28 16,98
5 Verslas ir vadyba  14,66 15,7 13,76 14,56 14 14,4
6 Teisė  16,26 17,21 14,8 16,46 14,94 16,62
7 Švietimas ir ugdymas  11,76 13,08 9 11,45 11,38 -
8 Fiziniai mokslai  12,92 13,34 7,2 8,46 11,8 -
9 Gyvybės mokslai, žemės ūkis ir veterinarija  10,37 11,16 6,06 7,08 11,6 15,56
10 Medicina ir sveikata  14,6 17,29 14,1 15,86 14,72 16,96
11 Technologijos mokslai  9,92 10,18 6,42 6,46 11,74 -

Populiariausios studijos
2013 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)
Nr. Studijų programa Universitetas Pageidavimų skaičius
1 Medicina LSMU 761
2 Medicina VU 530
3 Odontologija LSMU 419
4 Ekonomika VU 391
5 Teisė VU 366
6 Teisė ir muitinės veikla MRU 363
7 Politikos mokslai VU 332
8 Kūrybinės industrijos VGTU 299
9 Programų sistemos VU 280
10 Teisė ir ikiteisminis procesas MRU 266

2013 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)
Nr. Studijų programa Kolegija Pageidavimų skaičius
1 Transporto logistika VTDK 235
2 Kosmetologija KK 218
3 Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija VK 201
4 Grožio terapija KVK 177
5 Bendrosios praktikos slauga VK 176
6 Automobilių techninis eksploatavimas KTK 160
7 Jūrų laivavedyba LAJM 159
8 Automobilių techninis eksploatavimas VTDK 157
9 Tarptautinis verslas VK 154
10 Kineziterapija VK 153


2013 m. stojančiųjų į universitetus studijų sričių populiarumas

2013 m. stojančiųjų į kolegijas studijų sričių populiarumas

Atgal